Bc. Petra Straková, Ph.D.

Diplomová práce

Využití imunoenzymatické metody pro průkaz protilátek k vybraným infekčním onemocněním

Use of immunoenzymatic technique for detection of antibodies to selected infectious diseases
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím metody ELISA pro průkaz IgG protilátek k vybraným zoonotickým onemocněním. Pomocí komerčně dostupných kitů byly vyšetřeny vzorky krevních sér 70 osob po jejich účasti na vojenské misi v Afghánistánu na přítomnost protilátek proti Brucella abortus, Coxiella burnetii, Leptospira spp., komplexu Rickettsia conorii, Leishmania infantum, hantavirům a viru hepatitidy …více
Abstract:
In this thesis we focus on the use of ELISA method for detection of IgG antibodies against selected zoonotic diseases. By comercially available ELISA kits, we tested samples of blood sera for the presence of antibodies against Brucella abortus, Coxiella burnetii, Leptospira spp., complex of Rickettsia conorii, Leishmania infantum, hantaviruses and hepatitis E virus in 70 persons participating in a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie