Bc. Claudie Urbanová

Diplomová práce

Marketing a veřejný prostor

Marketing and public space
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na téma "Marketing a veřejný prostor". V teoretické části této práce jsou definovány pojmy jako: Marketing, marketingový mix, veřejný prostor, reklama, venkovní reklama a jiné druhy. V praktické části je sestaven dotazník, který slouží k internetovému vyplnění. Z tohoto vlastního výzkumu, poté vyhodnocuji výsledky a zjišťuji, jaký mají respondenti postoj k venkovní …více
Abstract:
This thesis is focused on "Marketing and public space." In the theoretical part of this thesis are defined terms such as: Marketing, marketing mix, public space, advertising, outdoor advertising and other species. The practical part is designed questionnaire that is used to fill the internet. For this own research, then evaluate the results and find out which respondents have attitude to outdoor advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace