Ondřej DORŇÁK

Bakalářská práce

Analýza vlivu umístění a pohybu návnady na hostitelské rostlině na riziko predace u herbivorního hmyzu.

Analysis of predation risk on herbivorous insects in relation to bait movement and bait position on the host plant.
Anotace:
Tato práce navrhuje design metodiky, podle které lze analyzovat vliv umístění a pohybu návnady na hostitelské rostlině v závislosti na predačním tlaku. Cíle práce: ? Zpracovat literární rešerši na dané téma ? Navržení designu experimentu, který by umožnil efektivně testovat zkoumané vlivy ? Provést předběžné testování navrhnuté metody a vyhodnotit výsledky
Abstract:
This thesis suggests design and methodology, for analyzing predation risk on herbivorous insects in relation to bait movement and bait position on the host plant. Objectives of the thesis: ? Elaborate literature review on this topic ? Suggest experiment design, that would allow effective testing of influence ? Perform preliminary testing of the proposed methods, and evaluate results
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Pavel Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DORŇÁK, Ondřej. Analýza vlivu umístění a pohybu návnady na hostitelské rostlině na riziko predace u herbivorního hmyzu.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma