Mgr. Lucia Kocincová

Bakalářská práce

Využití syntaktických analyzátorů pro získávání kolokací v korpusech

Exploiting syntactic parsers for extracting collocations from corpora
Abstract:
The thesis deals with syntactic parsers and their practical use with corpora, namely the impact of parsing on collocations extracted from corpora. The first part discusses the different approaches to parsing and presents four systems (Synt, SET, MSTParser and MaltParser) which were adapted for Czech and used for the analysis of Czes2 corpus in the practical part of the thesis. Furthermore, it reports …více
Abstract:
Práca sa zaoberá syntaktickými analyzátormi a ich praktickým využitím pri práci s korpusmi, a to konkrétne vplyvom syntaktickej analýzy na kvalitu kolokácií získaných z korpusov. V prvej časti pojednáva o rôznych prístupoch k syntaktickej analýze a predstavuje štyri rôzne nástroje -- Synt, SET, MSTParser a MaltParser -- ktoré boli v rámci praktickej časti upravené a použité pre analýzu korpusu Czes2 …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky