Petra BÉMOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané historické povídky Josefa Kajetána Tyla

A selection of Josef Kajetán Tyl´s historical short stories
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na vyhledání romantických a realistických prvků, sociálních názorů a poměru mezi reálnou a fabulovanou dějovou linií v šesti vybraných historických povídkách Josefa Kajetána Tyla.
Abstract:
In my thesis, I focused on looking up the romantic and the realistic features, the social opinions and the relationship between the reality and the fictional storyline appearing in six of the short stories written by Josef Kajetán Tyl.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÉMOVÁ, Petra. Vybrané historické povídky Josefa Kajetána Tyla. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání