Vojtěch Kracík

Bakalářská práce

Vytvoření kompetenčního programu pro koučink v obchodní oblasti

Creating a competency program for coaching in the business area
Anotace:
V této bakalářské práci se zaměřím na vytvoření kompetenčního programu pro koučink v obchodní oblasti. Toto téma jsem si vybral na základě svého zájmu o osobní rozvoj a působení v obchodní oblasti. Cílem práce je popsat podstatu koučinku a jak souvisí s osobním rozvojem a obchodem. Dalším cílem je nalézt otázku na odpověď, zda bych se mohl uplatnit na trhu jako kouč a věnovat se této oblasti na hlavní …více
Abstract:
In this thesis I will focus on creating a program for coaching in business. I have chosen this topic based on my interest in personal development and business. The goal of this work is to analyse the essence of coaching and how it is related to personal development and business. Another goal is to figure out whether I could be a coach and have it like a full-time job. In this work I will go through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Oponent: Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách

Práce na příbuzné téma