Bc. Jan Haluza

Bakalářská práce

Outdoor fitness a kondiční příprava pro parkour

Outdoor fitness and the fitness preparation for parkour
Anotace:
Práce se zabývá aplikací outdoor fitness na parkourovou přípravu. Teoretická část obsahuje popis a definici parkouru, analýzu parkourových technik a motorických schopností a přiblížení tří metod outdoor fitness – Méthode Naturelle, MovNat a Street Workout. Na základě teoretických poznatků obsahuje praktická část zásobník cviků a tréninkovou jednotku.
Abstract:
This thesis focuses on application of outdoor fitness in parkour preparation. First part consists of the definitions of parkour, theoretical analysis of its movement techniques and motor skills and a description of three outdoor fitness methods – Méthode Naturelle, MovNat and Street Workout. Second part is aimed at practical application of the theoretical data and contains a list of outdoor fitness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma