Filip Krb

Diplomová práce

Možnosti využití metod vícekriteriálního rozhodování v akvizičním procesu ozbrojených sil

The possibilities of using multi-criteria decision making methods in the acqusition process of the armed forces
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení využitelnosti použití metod vícekrite-riálního rozhodování v akvizičním procesu nákupu majetku, služeb a stavebních prací pro ozbrojené síly České republiky na úrovni vojenského útvaru. K realizaci tohoto cíle je práce rozčleněna na dvě části. První část se zabývá teorií vícekriteriálního rozhodo-vání, představuje jednotlivé metody včetně kritické diskuse …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evlauate the usability of multi-criteria decision making methods in the the acqusition process for the Armed Forces of the Czech Republic at the level of a military battalion. To realize this goal, the thesis is divided into two parts. The first part deals with the theory of multi-criteria decision making, introduces individual methods including criticial discussion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Pavel Pudil
  • Oponent: Radim Jiroušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85480

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Management