Bc. Nikola Táborská

Bakalářská práce

Freudova morálka a její znovuobnovení u Fromma

Freud's morality and its renewal by Fromm
Anotace:
Bakalářská práce Freudova morálka a její znovuobnovení u Fromma je rozdělena do čtyř částí. V první části se zabývám Freudovou psychoanalýzou, teorií pudů a na ni navazující vývoj člověka. Druhá část pojednává o Freudově teorii vývoje morálky a svědomí, které je hlavním tématem práce. Třetí část je věnována Erichu Frommovi a jeho kritickým aspektům vůči Freudovi. V poslední, čtvrté části, je pro doplnění …více
Abstract:
Thesis Freud's morality and its renewal by Fromm is separed into four part. In the first I deal with Freud's psychoanalysis, theory on instincts and the related development of a man. Second part deals with the development of Freud's morality and conscience, which is the main theme of this work. The third part is devoted to Erich Fromm and his critical aspects towards Freud. In the last, fourth part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy