Bc. Johana Ostrá

Diplomová práce

Dohody o výkonu pěstounské péče a jejich kvalitativní změny v náhradní rodinné péči

Foster Care Agreements Carry out and Changes of its Quality
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem dohod o výkonu pěstounské péče a jejími kvalitativními změnami v náhradní rodinné péči. Záměrem práce je zjistit, jaké změny přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v roce 2013 a tím vzniklé dohody o výkonu pěstounské péče. Teoretická práce popisuje jednotlivé druhy náhradní rodinné péče a také seznamuje se samotnou novelou zákona, dohodami o výkonu …více
Abstract:
The topic of the master thesis is Agreements on Foster Care and its qualitative changes in substitute family care. The thesis aims to detect changes in a new legislation on social rights protection of children in 2013 and new agreements on foster care. The theory describes each type of substitute family care and informs about the new legislation, the agreements on foster care, and about the rights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ostrá, Johana. Dohody o výkonu pěstounské péče a jejich kvalitativní změny v náhradní rodinné péči. Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika