Bc. Jana Bystřická

Diplomová práce

Odlišnosti v komunikaci a v přístupu k seniorům

Specifications in communication and approach to seniors
Anotace:
Diplomová práce „Odlišnosti v komunikaci a v přístupu k seniorům“ je výzkumně průzkumnou prací. Obsahuje dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou stárnutí a péčí o seniora v historii. Dále popisuje komunikaci, její význam v profesi sestry a použití u vybraných skupin seniorů. Praktická část zpracovává a vyhodnocuje informace dotazníkového šetření. Výsledky jsou …více
Abstract:
Diploma thesis “Specifications in communication and approach to seniors” is an exploratory research work. It is divided into a theoretical and practical part. Theoretical part deals with the characteristics of aging, caring for a senior in history. Also describes communication and its importance in the nursing profession and its use in selected groups of elderly. The practical part presents and evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Malíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta