Bc. Pavla Vráželová

Diplomová práce

Basketbal vozíčkářů

Wheelchair basketball
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historickým vývojem basketbalu vozíčkářů u nás i ve světě. V teoretické části jsou shrnuty důležité vývojové mezníky. Zaměřuje se na pravidla basketbalu vozíčkářů a funkční klasifikaci, která je pro tento sport nepostradatelnou součástí. V praktické části proběhlo srovnání týmů SK Hobit Brno a BG Baskets Hamburg formou dotazníkového šetření a standardizovaného rozhovoru. Výsledky …více
Abstract:
This thesis deals with the historical development of wheelchair basketball in the Czech Republic and around the world. The teoretical section involves important points of development. It focuses on the rules of wheelchair basketball and functional classification, which is an indispensable part of this sport. The practical part compared two teams- Hobbit teams SK Brno and BG Baskets Hamburg. This section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Libor Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy