Bc. Gabriela Vobrátilová

Diplomová práce

Bezpečnostní procesy při poskytování celkové anestezie

Safety processes in providing general anesthesia
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezpečnostních procesů při poskytování celkové anestezie a rizik spojených s pochybením při poskytování celkové anestezie. Je složena z teoretické části a části průzkumné. V teoretické části jsou popsány kroky k poskytnutí bezpečné anestezie při každém operačním výkonu. Dále je popsán praktický postup k podávání celkové anestezie, monitorace anesteziologické …více
Abstract:
The thesis focuses on the safety processes in the provision of general anaesthesia and the risks associated with errors in the provision of general anaesthesia. It consists of a theoretical part and an exploratory part. The theoretical part describes the steps to provide safe anaesthesia during each surgical procedure. It also describes the practical procedure to administer general anaesthesia, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vobrátilová, Gabriela. Bezpečnostní procesy při poskytování celkové anestezie. Pardubice, 2024. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií