Theses 

Kriminalita cizinců a kriminalita páchaná na cizincích v ČR – Adam SLEZÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Adam SLEZÁK

Diplomová práce

Kriminalita cizinců a kriminalita páchaná na cizincích v ČR

Criminality of foreigners and crime committed on foreigners in the Czech Republic

Anotace: Tato práce se zabývá zkoumáním kriminality cizinců a kriminality páchané na cizincích v ČR. V teoretické části jsou vysvětleny legální pojmy související s cizinci. Praktická část je rozdělena do více částí. Hlavním účelem je poukaz na proběhlé změny a vývoj kriminality cizinců od roku 1989 po současnost, spolu s uvedením konkrétních dat a grafickým zpracováním počtu cizinců a nejčastěji páchaných trestných činů. V dalších částech je zkoumána kriminalita páchaná na cizincích na našem území a vznik a šíření mezinárodního organizovaného zločinu V závěru jsou uvedeny některé možné kroky vedoucí k prevenci kriminality.

Abstract: This thesis deals with criminality of foreigners and crime committed on foreigners in the Czech Republic. The theoretical section explains the legal terms associated with foreigners. The practical part is divided into several parts. The main purpose is pointing to earlier changes and developments of criminality of foreigners occured from 1989 to the present, together with the specific figures and graphic design and mostly committed crimes. In other parts are researched crimes committed against foreigners in our country and the formation and spreading of international organized crime. At the end are given some possible steps contributing to crime prevention of foreigners.

Klíčová slova: Cizinci, Menšiny, Azyl, Uprchlík, Kriminalita cizinců, Kriminalita páchaná na cizincích, Zločinecké uskupení, Mezinárodní organizovaný zločin, Prevence kriminality cizinců

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

SLEZÁK, Adam. Kriminalita cizinců a kriminalita páchaná na cizincích v ČR. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz