Adam SLEZÁK

Master's thesis

Kriminalita cizinců a kriminalita páchaná na cizincích v ČR

Criminality of foreigners and crime committed on foreigners in the Czech Republic
Anotácia:
Tato práce se zabývá zkoumáním kriminality cizinců a kriminality páchané na cizincích v ČR. V teoretické části jsou vysvětleny legální pojmy související s cizinci. Praktická část je rozdělena do více částí. Hlavním účelem je poukaz na proběhlé změny a vývoj kriminality cizinců od roku 1989 po současnost, spolu s uvedením konkrétních dat a grafickým zpracováním počtu cizinců a nejčastěji páchaných trestných …viac
Abstract:
This thesis deals with criminality of foreigners and crime committed on foreigners in the Czech Republic. The theoretical section explains the legal terms associated with foreigners. The practical part is divided into several parts. The main purpose is pointing to earlier changes and developments of criminality of foreigners occured from 1989 to the present, together with the specific figures and graphic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLEZÁK, Adam. Kriminalita cizinců a kriminalita páchaná na cizincích v ČR. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Jurisprudence / Law