Bc. Michaela SOLÁROVÁ

Diplomová práce

Kvalita života seniorov v inštitucionálnom zariadení

Quality of life of seniors in institutional facilities
Anotace:
Úvod: Kvalita života sa v posledných rokoch dostáva do popredia záujmu teoretikov a výskumníkov venujúcich sa starnutiu a starobe. Cieľ: Cieľom práce bolo posúdiť kvalitu života seniorov žijúcich v inštitucionálnom zariadení. Zistiť a štatisticky porovnať rozdiely v jednotlivých doménach kvality života seniorov, ako aj zistiť rozdiely v závislosti od pohlavia. Zároveň sme zisťovali vzájomné vzťahy …více
Abstract:
Introduction: Quality of life in recent years to the forefront of interest theoreticians and researchers dedicated to aging and seniors. Aim: The aim of my diploma thesis was to assess the quality of life of seniors living in institutional facilities. To identify and statistically compare the differences in each domain of the life of seniors, and to identify the changes depending on gender. We have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
Zveřejnit od: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Farský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOLÁROVÁ, Michaela. Kvalita života seniorov v inštitucionálnom zariadení. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech