Bc. Simona Boháčová

Bakalářská práce

Způsob výchovy v rodině a formy odměňování a trestání - srovnání v ČR a v Rusku

The way of upbringing in the family and forms of rewards and punishments - a comparison in the Czech Republic and Russia
Anotace:
Rodina je zásadní součástí lidského života a v každé části světa se rodinná výchova nějakým způsobem liší. Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat rozdíl stylů výchovy v České republice a v Rusku za využití Modelu devíti polí dle Čápa (1994) a rozdíl mezi formami trestání a odměňování v těchto zemích, což jsou jevy, které s tradičním pojetím výchovy úzce souvisejí. Kvantitativní studie se zúčastnilo …více
Abstract:
The family is an essential part of human life, and family education differs in some ways in every part of the world. This bachelor's thesis aimed to explore the difference in educational styles in the Czech Republic and Russia using the Model of nine fields according to Čáp (1994), and the difference between the forms of punishment and remuneration in these countries, which are phenomena closely related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie