Martina KOPSOVÁ

Diplomová práce

Vybrané aspekty kriminalistiky a její souvislosti s trestním právem

Selected aspects of criminology and its relationship with the criminal law
Anotace:
Má práce popisuje systematický vývoj kriminalistiky. Zaměřuji se na osobnosti a metody světové kriminalistiky. Zároveň se snažím o přiblížení československé a české kriminalistiky. Součástí mé práce je také postavéní kriminalistiky v systému věd, zejména vymezení vzájemného vztahu kriminalistiky a trestního práva.
Abstract:
My work describes the systematic development of criminalistics. I focus on personality and methods criminalistics of world . At the same time I try to show the Czechoslovak and Czech criminology. Part of my work is also a place of criminalistics in science system, particularly the definition of the relationship of criminology and criminal law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. František Vavera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPSOVÁ, Martina. Vybrané aspekty kriminalistiky a její souvislosti s trestním právem. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo