Bc. Renáta Kučerová

Bakalářská práce

Biologické aplikace koordinačních sloučenin platiny(IV) nesoucích chirální ligandy

Biological Applications of Pt(IV) Complexes bearing Chiral Ligands
Anotace:
V první části bakalářské práce je provedena rozsáhlá rešerše zabývající se cis-platinou a jejími deriváty, jako jsou sloučeniny platiny s trans izomerií, vícejaderné platinové komplexy, sloučeniny s centrálním atomem platiny v oxidačním stavu IV a komplexy s jiným kovem na místě centrálního iontu, např. Ru, Os, Pd, Ag atd. Na základě této rešerše byla provedena experimentální příprava a popis nových …více
Abstract:
In first part of this bachelor thesis, large literature search dealing with cis-platinum and its derivatives as compounds of platinum with trans isomerism, polynuclear complexes of platinum and compounds containing platinum(IV) as central metals is introduced. Some compounds with other elements as central metals are discussed too (Ru, Os, Pd, Ag etc.). Preparation of new compounds with potential biological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Renáta. Biologické aplikace koordinačních sloučenin platiny(IV) nesoucích chirální ligandy. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant