Jana Kmeťová

Bakalářská práce

Identita a jedinečnost Vrbenska - odkaz a tradice v rozvoji regionu

Identity and Uniqueness of Vrbno region - Tradition in the Development of the Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zmapováním kulturně-historických a krajinných prvků Vrbenska a vyzvednutím výjimečnosti oblasti. Analýza historického vývoje a současného rozvoje mikroregionu povede k vymezení rozvojového potenciálu zájmového území. Práce definuje hlavní rozvojové bariéry a soustředí se na výzkum specifik mikroregionu. Poukazuje také na vliv rodiny místního průmyslníka Johanna Josefa Grohmanna …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with mapping cultural-historical and country features of Vrbno region and points out the exceptionality of the area. An analysis of the historical and current developments of the microregion leads to defining the development potential of the area of interest. The thesis defines main development barriers and focuses on a research into specifics of the microregion. It also refers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS