Mgr. Emilia Lazová

Rigorózní práce

Prínos aplikácie Book Creator pre non-verbálne deti s viacnásobným postihnutím

The benefits of application the Book Creator for non-verbal children with multiple disabilities
Abstract:
The purpose of this thesis is to investigate what benefits can an application the Book Creator offer when used with non-verbal children with multiple disabilities. The general goal we divided into partial goals where we investigated if the use of the Book Creator is a suitable tool for the non-verbal children with multiple disabilities to express their experiences. We evaluated ways in which the application …více
Abstract:
Cieľom rigoróznej práce bolo zistiť, aký prínos má aplikácia Book Creator u nonverbálnych viacnásobne postihnutých detí. Všeobecný cieľ sme si rozdelili na čiastkové, v rámci ktorých sme zisťovali či aplikácia Book Creator je vhodným nástrojom na vyjadrenie svojich zážitkov a skúseností u nehovoriacich detí s viacnásobným postihnutím. Ďalej sme zisťovali, akým spôsobom dokáže aplikácia Book Creator …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 11. 2019
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.