Bc. Zuzana GERING THEROVÁ

Diplomová práce

Strategie zvládání životní situace rodičů dětí s tělesným postižením

Coping strategies for managing life situations of parents of children with physical disabilities
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá strategiemi zvládání využívanými rodiči dětí s tělesným postižením. Jejím cílem bylo reflektovat strategie zvládání životní situace rodičů dětí s tělesným postižením. Teoretická část zpracovává teoretická, empirická a metodologická východiska práce pro výzkumnou část a v jednotlivých kapitolách vymezuje tělesné postižení u dětí, povinnosti, potřeby a podporu rodičů a …více
Abstract:
This thesis focuses on coping strategies used by parents of children with physical disabilities. It aimed to reflect on the coping strategies of parents of children with physical disabilities. The theoretical part elaborates the theoretical, empirical and methodological background of the thesis for the research part and defines the physical disability in children, the responsibilities, needs and support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GERING THEROVÁ, Zuzana. Strategie zvládání životní situace rodičů dětí s tělesným postižením. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / Zdravotně-sociální péče a rehabilitace