Bc. Alena Kopková

Diplomová práce

Analýza mikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s gliomy

Analysis of microRNAs in cerebrospinal fluid of glioma patients
Anotace:
Gliomy čítají průměrně mezi 30 až 40 % všech nádorů mozku a jsou rozdělovány podle histopatologických znaků do dvou hlavních skupin, na gliomy nižšího (LGG) a vyššího (HGG) stupně malignity. Tyto dvě skupiny se značně liší, jak v morfologii, tak prognóze a v neposlední řádě se také odlišně přistupuje k jejich léčbě. Proto je včasná a správná diagnostika zcela nezbytná pro terapeutický managment těchto …více
Abstract:
Gliomas account for between 30 to 40 % of all brain tumors and are classified according to histopathologic features into two main groups, low grade gliomas (LGG) and high grade gliomas (HGG). These two groups differ considerably in both morphology and prognosis and also the appropriate therapy is different. Therefore accurate diagnosis in time is absolutely necessary for the therapeutic managment of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma