Kateřina PALDRYCHOVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapeutické postupy při supracondylické fraktuře humeru v dětském věku

Physiotherapeutic methods for supracondylar fraktures of the humerus at the children's age
Anotace:
Tato práce je zaměřena na možnosti fyzioterapeutické péče u dětských pacientů se supracondylickou frakturou humeru. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se zabývala specifickými znaky dětských zlomenin, charakteristikou supracondylické zlomeniny, její léčbou a fyzioterapeutickými postupy používaných u této diagnózy. Teoretická část obsahuje podkapitolu metody …více
Abstract:
This work is focused on the possibility of physiotherapy care for pediatric patients with supracondylar fractures of the humerus. It is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part I focused on the specific features of pediatric fractures, characteristic of the supracondylar fractures, its treatment and physiotherapeutic methods used for this diagnosis. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rita Firýtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALDRYCHOVÁ, Kateřina. Fyzioterapeutické postupy při supracondylické fraktuře humeru v dětském věku. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/