Andrea TRAJKOVA

Bakalářská práce

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraném regionu Bulharska v komparaci s Jihočeským regionem.

Availability, organization and the health - social benefits of managed movement activities by children with mental or DEF or visual disabilities in selected region of Bulgaria in comparison with region of South Bohemia.\\
Anotace:
Provozování pohybových aktivit významným způsobem ovlivňuje zdraví dětí, obzvláště dětí s disabilitou a má také význam pro jejich socializaci. Bakalářská práce se zabývá dostupností, organizací a zdravotně - sociálními benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou a zrakovou ve vybraném regionu Bulharska v komparaci s Jihočeským regionem. Cílem práce je získat ucelené …více
Abstract:
Physical activity considerably affects the health of children, particularly disabled ones and is of big importance for their socialization. This thesis deals with the availability, organization and health and social benefits of controlled physical activities for children with mental, DEF and visual disability in a selected Bulgarian region in comparison with the Region of South Bohemia. The objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 18247

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRAJKOVA, Andrea. Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraném regionu Bulharska v komparaci s Jihočeským regionem.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4kvo5w 4kvo5w/2
5. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2011
Bulanova, L.
6. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.