Mgr. Miloš Černý

Diplomová práce

Animace fyzikálních jevů v problematice změn klimatu pro školní vzdělávání

Climate Change Animation for Teaching Science
Anotace:
Diplomová práce „Obrazy fyzikálních jevů v problematice změn klimatu pro školní vzdělávání“ pojednává o shrnutí základních fyzikálních a klimatických procesů, vycházeje z pojmů a učiva základoškolských, místy středoškolských učebnic.
Abstract:
The graduation theses “Physics Support of Climate for Teaching Science” discuss about specification physical and climate process, coming out of ideas and subject matter primary school and second school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství fyziky pro základní školy