Theses 

Šikana jako sociálně-pedagogický jev – Bc. Pavlína Sedláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Sedláčková

Bakalářská práce

Šikana jako sociálně-pedagogický jev

Bullying as a socio-pedagogical phenomenon

Anotace: Cílem mé bakalářské práce je pohled na to, jak žáci základní školy vnímají oběť šikany a jak k ní přistupují. V teoretické části se práce nejdříve zabývá sociální patologií, navazuje sociálně patologickými jevy a nakonec blíže rozpracovává problematiku šikany. Popisuje prostředí výskytu šikany, blíže specifikuje šikanování ve školním prostředí a v závěru se snaží objasnit jednotlivé aktéry šikany. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu, který vznikl na základě realizovaných polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Cílem tohoto výzkumu bylo zodpovězení výzkumných otázek. Součástí práce je interpretace těchto rozhovorů.

Abstract: The object of my bachelor´s thesis is the view how pupils of the elementary school perceive the victim of bullying and how approach to it. In the theoretical part is mentioned social pathology, then it continues with social pathological phenomenon and in the end is bullying described closer. The thesis describes surroundings of bullying appearance, the school bullying in details and also the actors of bullying. The practical part is about the quality research, which is based on semistructured depth interviews and their interpretation. I spoke with pupils of elementary school about their feelings conected to bullying. The goal of this research was answering of prepared questions.

Klíčová slova: Žáci základní školy, šikana, oběť šikany, žáci přihlížející šikaně, vnímání oběti šikany, pupils of elemetary school, bullying, victim of bullying, perceptions of victim of bullying

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jitka Ferdanová
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bárta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:25, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz