Karolína Kovaříková

Bakalářská práce

Nařízení eIDAS - elektronický podpis a jeho využití ve veřejné správě

eIDAS Regulation, electronic signature and its application in public administration
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na evropské nařízení eIDAS, na elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru, především na elektronický podpis. Práce je rozdělena na dvě části, a to na literární rešerši a vlastní práci. Literární rešerše se zabývá vývojem eGovernmentu v České republice, nařízením eIDAS a elektronickým podpisem v praxi. Vlastní práce je zaměřena na elektronický podpis v praxi …více
Abstract:
The bachelor thesis is focusing on EU regulation eIDAS, electronic identification and trust services, especially on electronic signature. The thesis is divided into two parts: literature research and the main part. The literature research deals with evolution of eGovernment in Czech Republic, EU regulation eIDAS and electronic signature in practice of the Financial administration of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
  • Oponent: Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta