Daniela Garčarová

Bakalářská práce

Didaktické metody pro nácvik plavání u neplavců mladšího školního věku

Didactic methods for non-swimmers of elementary school age
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá didaktickými metodami pro nácvik plavání dětí mladšího školního věku. V první části práce je charakterizován psychický a motorický vývoj dětí mezi 6 a 11 lety, problémy, které mohou výuku ovlivňovat a význam plavání a plaveckého výcviku z mnoha hledisek. Jedna z kapitol se zabývá psychomotorickými cvičeními ve vodě, díky kterým se děti hravou formou seznamují s vodou …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on didactic methods for non-swimmers of elementary school age. Psychological and motoric development of children in elementary school age is characterized in the first part of the thesis as well as problems, which might have an impact on the teaching. The sense of swimming as a physical activity and swimming teaching is described from various points of view. One of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Garčarová, Daniela. Didaktické metody pro nácvik plavání u neplavců mladšího školního věku. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - anglický jazyk