Theses 

Podpora prodeje v 21. století jako součást IMK – Bc. Andrea Barrett

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrea Barrett

Diplomová práce

Podpora prodeje v 21. století jako součást IMK

Sales Promotion in the 21st century as a part of IMC

Anotace: V diplomové práci je řešena podpora prodeje jako součást integrované marketingové komunikace, její vývoj a rostoucí význam včetně efektivity. Cílem práce je analýza jednotlivých forem podpory prodeje ve společnosti Nespresso. Teoretická část popisuje jednotlivé cíle a formy podpory prodeje, trendy a její stále rostoucí význam v oblasti prodeje a v místě prodeje. Praktická část definuje postavení společnosti Nespresso a její konkurence na trhu. Analyzuje konkrétní aktivity zaměřené na klíčové zákazníky a konečné spotřebitele pomocí nástrojů podpory prodeje v místě prodeje, které společnost Nespresso využívá pro podporu prodeje konceptu Nespresso.

Abstract: This thesis explores sales support as part of integrated marketing communication, its development and the growing importance of including efficiency. The aim is to analyze the various forms of sales promotion at Nespresso. The theoretical part describes the objectives and forms of sales promotion, as well as new trends, and its growing importance in the field of sales and point of sales. The practical section defines Nespresso‘s position and its market competitors. It also analyzes specific activities focused on key customers and end consumers with the tools of sales promotion at point of sale, which the company uses for sales support of the Nespresso concept.

Klíčová slova: Podpora prodeje, marketingová komunikace, integrovaná marketingová komunikace, in-store komunikace, kampaň podpory prodeje, Nespresso, káva, Nespresso corners, demo den Sales promotion, marketing communication, integrated marketing communication, in-store communication, sales promotion campaign, coffee, demo day

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 12:52, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz