Bc. Andrea Barrett

Diplomová práce

Podpora prodeje v 21. století jako součást IMK

Sales Promotion in the 21st century as a part of IMC
Anotace:
V diplomové práci je řešena podpora prodeje jako součást integrované marketingové komunikace, její vývoj a rostoucí význam včetně efektivity. Cílem práce je analýza jednotlivých forem podpory prodeje ve společnosti Nespresso. Teoretická část popisuje jednotlivé cíle a formy podpory prodeje, trendy a její stále rostoucí význam v oblasti prodeje a v místě prodeje. Praktická část definuje postavení společnosti …více
Abstract:
This thesis explores sales support as part of integrated marketing communication, its development and the growing importance of including efficiency. The aim is to analyze the various forms of sales promotion at Nespresso. The theoretical part describes the objectives and forms of sales promotion, as well as new trends, and its growing importance in the field of sales and point of sales. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní