Bc. Petra Galušková

Diplomová práce

Rozšířená realita jako extenze lidských smyslů v kontextu epistemologie

Augmented reality as an extension of human senses in epistemological context
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak rozšířená realita pracuje s našimi smysly a jaký to má vliv na naše celkové vnímání reality. Nejprve se věnujeme krátkému historickému diskurzu příchodu digitálních technologií, neboť jakožto tvůrci nové reality jsou v tomto ohledu podstatní. K tomu využijeme teorii od Marshalla McLuhana, který tvrdí, že média jsou extenzí člověka. Dále se zabýváme interakcí …více
Abstract:
This diploma thesis is deal with how augmented reality works with our sences and how it affects our overall perception of reality. First of all we deal with a short historical discourse of coming digital technologies because they are important as creators of the new reality. We use the theory of Marshall McLuhan, who claims that the media are extensions of man. Next, we deal with the mechanical and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma