Ing. Lucie Nyčová

Bachelor's thesis

Litomyšlské zhudebnění Písně písní

The Litomyšl's Setting The Song of Songs to Music
Abstract:
Tématem bakalářské práce je litomyšlské hudební a dramatické zpracování starozákonního biblického textu Píseň písní. Zabývá se analýzou inscenace se zaměřením na její jednotlivé složky. Velká pozornost je věnována rozboru literární předlohy a jejího vlivu na vznik libreta, hudby a následně fabule. Dále je zdůrazněno hudební, výtvarné a režijní zpracování. V závěru práce je poukázáno na objevující se …more
Abstract:
The topic of the Bachelor’s thesis is a musical and dramatic adaptation of the Old-Testament Biblical text The Song of Songs which was studied and consecutively performed in Litomyšl. It deals with an analysis focusing on its individual components. A great attention is devoted to the analysis of the original text and its impact on the creation of the libretto, music and subsequently the plot. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta