Bc. Ondřej Chudoba

Bakalářská práce

Inovativní metody v tréninku boxu

Innovative methods in boxing training
Anotace:
Práce je zaměřena na implementování navržených inovativních přístupů do specializovaného tréninku boxu. Inovace spočívá v použití netradičních tréninkových postupů za účelem rozvoje specifických technických a taktických prostředků boxu.
Abstract:
The thesis is directed to implementing suggested innovative approaches into specialized boxing training. The innovation lies in usage of non-traditional training procedures in order to develop specific technical and tactical means in boxing.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jan Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport