Theses 

Přenos dat z registru SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) ve formátu HL7 – Ing. Boris ENINGER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Boris ENINGER

Diplomová práce

Přenos dat z registru SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) ve formátu HL7

Data transfer from the SITS register in HL7 CDA format

Anotace: Cílem této práce je navržení datové struktury registru SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) ve formátu HL7 CDA. Úvod je zaměřen na popis standardů pro výměnu dat ve zdravotnictví, které jsou DASTA a standardy rodiny HL7. Praktická část se zabývá analýzou pacientského záznamu v registru SITS, jeho návrhem ve formátu HL7 CDA a definicí slovníků pro kódování pojmů. Poslední součástí práce je vytvoření transformačního stylu, včetně doplňkových souborů, určených pro převod zdrojových SITS záznamů do nově navrženého formátu a ověření správnosti výsledných dokumentů.

Abstract: The main goal of this thesis is to design data structure of SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) register in HL7 CDA format. The introduction is about to describe communication standards in healthcare, which is DASTA and HL7 standards. The practical part deals with study of patient?s record in SITS register, its project in HL7 CDA and definition of the vocabularies for the coding of the terms. The last part of the project is about the creation of the transformation style, additional files including, which are stated for converting SITS source records into newly designed format and verifying of the right results of the final document.

Klíčová slova: SITS, HL7, HL7 CDA, DASTA, XML, XSLT

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40226 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ENINGER, Boris. Přenos dat z registru SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) ve formátu HL7. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz