Theses 

Německé gymnázium Jihlava ve druhé polovině 19. století – Bc. Aneta Jůzlová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Aneta Jůzlová

Bachelor's thesis

Německé gymnázium Jihlava ve druhé polovině 19. století

The german grammar school in Jihlava in the second half of the 19th century

Abstract: Bakalářská práce zkoumá historii německého gymnázia Jihlava ve druhé polovině 19. století a také porovnává školský systém v 19. a 20. století. Práce obsahuje stručný vývoj školství od roku 1774, až do roku 1939. Zejména je kladen důraz na změnu ve struktuře školství ve druhé polovině 19. století po reformách, které nastaly v roce 1848. Dále je v práci uvedena podrobná analýza a srovnání třídních výkazů a maturitní zkoušky v 19. a 20. století. Práce se tak snaží co nejvíce přiblížit historii školství na Jihlavsku, popsat vývoj německého gymnázia Jihlava a na základě studia archivního materiálu shledat shodné/rozdílné rysy ve školských systémech ve vybraném období.

Abstract: The bachelor thesis examines the history of the German grammar school in Jihlava in the second half of the 19th century and also compares the school system in the 19th and 20th centuries. The work contains a brief development of education from 1774 until 1939. Particular emphasis is placed on the change of the structure of education in the second half of the 19th century, after the reforms that took place in 1848. In the work is followed by a detailed analysis and comparison of the class reports and the school-leaving exam in the 19th and 20th centuries. The work tries to bring the history of education in Jihlava, to describe the development of the German grammar school in Jihlava, and based on the study of the archive material to find identical/different features in the school systems in the selected period.

Keywords: Jihlava, dějiny školství, školský systém, history of education, school system

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Reader: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 05:09, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz