Bc. Agata Crhová

Bakalářská práce

Sestavení map druhů povrchů vybraného území a zhodnocení jejich přesnosti

Land cover map of selected region and accuracy evaluation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mapy druhů povrchů okresu Frýdek-Místek. Na zpracovávaném družicovém snímku Landsat 7 ETM+ byla provedena geometrická korekce obrazu. Důraz práce byl kladen na transformaci původních pásem družice Landsat 7 ETM+ metodou Tasseled Cap. Výsledkem transformace byly tři nová pásma Brightness, Greenness a Wetness. Každé z nich zvýraznilo jinou vlastnost druhů povrchů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of a map of Frýdek-Místek region land cover. There was made a geometric correction of the picture in the processed satellite image Landsat 7 ETM+. The thesis accentuates the transformation of the original satellite Landsat 7 ETM+ bands by the Tasseled Cap method. As a result of the transformation there are three new bands created: Brightness, Greenness and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Andrea Kýnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta