Filip SLEJŠKA

Bakalářská práce

Hodnocení internetových stránek vybraného subjektu

Evaluation of web pages of selected subject
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením internetových stránek vybraného subjektu, konkrétně společnosti EURONICS. Zaměřuje se na obchodní a marketingovou hodnotu stránek, na jejich použitelnost, přístupnost a optimalizaci pro vyhledávače. Dotazníkové šetření je součástí bakalářské práce.
Abstract:
This thesis deals with evaluation of web pages of selected subject, namely the company EURONICS. It focuses on business and marketing value of websites, on their usability, accessibility and search engine optimization. Questionnaire survey is part of the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLEJŠKA, Filip. Hodnocení internetových stránek vybraného subjektu. Cheb, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností