Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Disertační práce

Internet: From Excess to Addiction

Internet: From Excess to Addiction
Anotace:
Text zkoumá nadměrné používání Internetu v kontextu behaviorálních závislostí. Nahlíženo touto optikou, neextrémnější online excesy mají povahu závislosti jako opakujícího se maladaptivního vzorce chování, pro který je charakteristická kompulzivita a které vede k negativním důsledkům v životě jedince. Dizertace je kompilací knižních kapitol a odborných článků, které se zabývají různými úrovněmi nadměrného …více
Abstract:
The present thesis adopts the perspective of behavioural addictions to explore excessive Internet use – in this view, the most extreme forms of Internet overuse constitute addiction, a recurrent maladaptive behavioural pattern that is characterised by repeated compulsive involvement in the activity, which leads to subsequent impairment. It is a compilation of book chapters and scientific papers that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Zsolt Demetrovics, Prof. Joël Billieux

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií