Mgr. Iveta Navrátilová

Bakalářská práce

Výukové materiály pro vybraná fyzickogeografická témata gymnaziálního geografického vzdělávání

Teaching resources for selected topics of Physical Geography in the secondary school geography education
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování výukových materiálů pro vybraná fyzickogeografická témata geografického vzdělávání pro vyšší stupeň gymnázia. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá zařazením zeměpisných seminářů do Rámcového vzdělávacího programu a návodem pro tvorbu prezentací a didaktických testů. Praktická část obsahuje tři komplexně …více
Abstract:
The Bachelor Thesis is focused on the process of teaching resources for selected topics of Physical Geography in the secondary school geography education. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part concern the classification of geographical seminars in the Framework curriculum and instruction for creating presentations and didactic tests. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: Mgr. Sandra Keyzlarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání