Bc. Bohumila MAKEŠOVÁ

Master's thesis

Zpracování archivních leteckých snímků pro identifikaci vývoje krajiny Skutečska vlivem povrchové těžby kamene

The processing of archive aerial photographs for the identification of the landscape development in area Skuteč, due to stone quarrying
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zpracování leteckých snímků z let 1950 a 2007 na území Skutče a její blízké okolí. V úvodu byla popsána charakteristika řešeného území s jejími přírodními podmínkami, vývoj těžby v okolí Skutče a samotný popis města. Dále byla zpracována rešerše týkající se letecké fotogrammetrie a digitálního modelu terénu. V praktické části byla vytvořena metodika popisující postup …more
Abstract:
This dissertation focuses on processing of aerial photographs from years 1950 and 2007 in the area of Skuteč and its surroundings. In introduction there is a charac-terisation of discussed area with its conditions, course of mining in Skuteč´s surroun-dings and description of the village itself. Also a literature review regarding aerial photogrammetry and digital terrain model were done. In a practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAKEŠOVÁ, Bohumila. Zpracování archivních leteckých snímků pro identifikaci vývoje krajiny Skutečska vlivem povrchové těžby kamene. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Master programme / field:
Ecology and environmental protection / Revitalization of Lanscape