Lucie Santini

Bakalářská práce

Duševní hygiena v životě manažera v organizaci veřejné správy

Mental hygiene in manager's life in public administration organization
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá duševní hygienou v ţivotě manaţera ve veřejné správě. Popisuje vývoj duševní hygieny, její opodstatnění, zdůrazňuje nutnost prevence nepříznivých psychických a sociálních jevů a upozorňuje na negativní dopady nedostatečné hygieny duševní práce. Charakterizuje roli manaţera a stresové faktory v jeho zaměstnání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V empirické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with mental hygiene of managerial life in public administration. It describes the development of mental hygiene, its justification, emphasizes the need to prevent adverse psychological and social phenomena, and draws attention to the negative effects of insufficient mental work hygiene. It characterizes the role of manager and stress factors in his job. The thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů