Bc. Anna Melounová

Diplomová práce

Vliv novely zákona o účetnictví na účetní závěrku

Impact Effect of Accounting Act Amendmend on Financial Statements
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vliv novely zákona o účetnictví na účetní závěrku mikro a malých účetních jednotek. Novela zákona o účetnictví 221/2015 Sb. byla sestavena a schválena na základě požadavků evropské směrnice 2013/34/EU. V práci jsou charakterizovány související legislativní dokumenty a jejich změny. Dále je vymezen obsah účetní závěrky. Na pomezí teoretické a praktické části je kapitola …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to assess the impact of the Accounting Act Amendment on financial statements of micro and small undertaking. The amendment of the accounting act 221/2015 Sb. was compiled and approved according to demands of the European directive 2013/34/EU. In this thesis are emphasized related legislative documents with theirs transformations. Moreover, a content of the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance