David Karabáš

Bakalářská práce

Insolvence s mezinárodním prvkem

Bankruptcy with international element
Anotace:
Tato bakalářská práce lze rozdělit na dvě části, teoretickou a praktickou část. Hlavním zaměřením teoretické části je porovnání přístupů teritoriality, universality a kontraktualismu v mezinárodním insolvenčním řízení. Dále rozebírám způsob řešení úpadku dlužníka-právnické osoby z pohledu evropského práva. V praktické části se zabývám aplikací evropského insolvenčního nařízení v souvislosti úpadku …více
Abstract:
The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The aim of the former is to compare the approaches of teritorialismus, universalismus and cotractualismus in international insolvency proceedings. Another goal of the theoretical part is to describe European insolvency procedures from the point of view of a company. The practical part focuses on the application of European insolvency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta