Barbora GERLOVÁ

Bakalářská práce

Zdravý životní styl jako prevence kardiovaskulárních chorob

Healthy lifestyle as a prevention for cardiovascular disease
Anotace:
ABSTRAKT Cíl: Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, jak studenti vybraných vysokých škol dodržují zásady zdravého životního stylu jako součást primární prevence kardiovaskulárních chorob. Dílčí cílem bylo zjistit, zda je rozdíl v dodržování zásad zdravého životního stylu mezi studenty technických oborů a studenty Lékařské fakulty. Metodika: Pro sběr dat bylo použito kvantitativní průzkumné šetření …více
Abstract:
ABSTRACT Objective: The purpose of exploratory survey was to find out how are university students complying with their principles for their healthy lifestyle as part of their main prevention against cardiovascular diseases. Part of the objective was to find out if there is a difference between students of technical studies and students from Faculty of Medicine with their compliance for principles of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GERLOVÁ, Barbora. Zdravý životní styl jako prevence kardiovaskulárních chorob. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta