Bc. Kateřina Valášková

Bakalářská práce

Křesťanské motivy ve vybraných českých hrách po roce 1990

Christian motifs in selected czech dramas since 1990
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných křesťanských motivů v českých divadelních a rozhlasových hrách vzniklých po roce 1990. V první části je patnáct vybraných her charakterizováno. Výběr her nebyl omezen na hry s náboženskou tématikou, ale zahrnuje i hry v nichž se objevuje křesťanský motiv osamoceně. Část druhá se zabývá různorodými křesťanskými motivy. Od postav andělů a zlých duchů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with selected Christian motifs in Czech theatre and radio drama created after year 1990 and their interpretation. In the first part characterises fifteen selected plays. Selection of the plays wasn’t limited to plays with Christian theme but includes plays which feature Christian motif on its own. Second part deals with various Christian motifs. From characters of angels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta