Adriana Haarová

Bakalářská práce

Zmluvy o dielo v slovenskom právnom poriadku

Contracts of work in Slovak legal system
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the legislation works contracts under the Civil Code and Commercial Code. The first chapter focuses on the adjustment of contract for work under the Civil Code. Briefly describes the history of the development contract for work. Attention is focused on the work of conceptual features of the contract and individual rights and obligations of the parties. The second chapter analyzes …více
Abstract:
Bakalárska práca rozoberá právnu úpravu zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Prvá kapitola je zameraná na úpravu zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka. Stručne opisuje históriu vývoja zmluvy o dielo. Pozornosť sa v v prvej kapitole zameriava na pojmové znaky tejto zmluvy a jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán. Druhá kapitola analyzuje úpravu zmluvy o dielo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. Tatiana Kubincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře