doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.

Disertační práce

Vizualita českého loutkového divadla v první polovině 20. století (vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a tzv. uměleckých scén jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých divadelníků)

Visuality Czech puppet theater in the first half of the 20th century (Visuality Czech puppet theater family, clubs and theaters called. Art scenes as a unique reflection of the avant-garde and modernist efforts of Czech theater)
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/l7vql/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.