Bc. Jana Osvaldová

Bakalářská práce

Pohľadávky a peňažné prostriedky podniku

Receivables and cash holding
Abstract:
The aim of this bachelor work is closer characterization and analysis of receivables and short-term funds of enterprise and the management of short-term assets. The first chapter focuses on a brief approach corporate structure as well as the characterization and definition of short-term assets, its cycle, functions, method of financing and management of short-term assets. The second chapter is devoted …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je bližšia charakteristika a analýza pohľadávok a krátkodobých peňažných prostriedkov podniku a manažment týchto zložiek obežného majetku. Prvá kapitola je zameraná na stručné priblíženie majetkovej štruktúry podniku, ako aj na charakteristiku a vymedzenie obežného majetku podniku, jeho kolobeh, funkcie, spôsob financovania a manažment obežného majetku. Druhá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management