Bc. Vojtěch Trefný

Master's thesis

Bitlocker šifrování disku v Linuxovém prostředí

Bitlocker Disk Encryption in the Linux Environment
Abstract:
Pro šifrování disku v tuto chvíli neexistuje technologie, která by fungovala bez potřeby instalace dalších nástrojů a byla plně integrována do systému jak v prostředí Microsoft Windows, tak v prostředí GNU/Linux. Tato práce se zaměřuje na technologii BitLocker, která je součástí Microsoft Windows, a na možnosti její integrace do linuxových systémů. Cílem je podporovat BitLocker zařízení s využitím …more
Abstract:
There currently isn't a technology for full disk encryption that would work seamlessly, without installing additional tools, in both Microsoft Windows and GNU/Linux environments. This thesis focuses on the BitLocker technology which is part of the Microsoft Windows and possibilities to integrate it into a Linux system. The goal is to support BitLocker devices using standard Linux APIs and allow users …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Trefný, Vojtěch. Bitlocker šifrování disku v Linuxovém prostředí. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies